رئیس هیات مدیره جدید معیار

حسب مصوبه مورخ 21 مهرماه 1400 هیات مدیره شرکت معیار صنعت پارس، آقای دکتر سید علیرضا عظیمی پور بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت برگزیده شد. شایان ذکر است که ایشان نماینده گروه ارزش در معیار بوده و فرایند تدوین استرتژیهای توسعه شرکت جزء اولین اقدامات وی پس از آغاز فعالیت می باشد.

دکتر عظیمی پور از سال 1378 در بازار سرمایه کشور فعالیت می نماید و از سال 1382 همواره بعنوان مدیرعامل هلدینگهای سرمایه گذاری متنوع مسئولیت هدایت آنها را بعهده داشته است. از جمله این هلدینگها می توان به شرکت سرمایه گذاری هامون کیش، شرکت کربن ایران، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا اشاره نمود.