شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

کارآمد در سرمایه‌گذاری، سرآمد در سود‌آوری

درباره معیار صنعت پارس

تاریخچه معیار صنعت پارس

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری تجارت و توسعه آرین پاژ (سهامی عام) در سال 1385 با سرمایه اولیه 5 میلیون ریال به ثبت رسیده است.

سند راهبردی

در سند راهبردی می توانید چشم انداز، ماموریت و ارزش های بنیادین شرکت معیار صنعت پارس را مشاهده کنید.