هیات مدیره

سیدعلیرضا عظیمی پور

سیدعلیرضا عظیمی پور

رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت دلتا صنعت پارس نیزار

حمید جعفری

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

به نمایندگی از شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار

حمیدرضا احمدی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت فولاد آلیاژی پارس آرین نیزار

حسن پورفرج قاجاری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از مجتمع فولادسازی نیزار پارس مرصاد

محمد غلامی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از طرف فروزان حساب ایرانیان