اعضای هیئت مدیره

آقای صمدی

علیرضا صمدی

رئیس هیات مدیره​ ​
به نمایندگی از گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش
عضو غیر موظف
کارشناسی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش
سوابق
بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره فرو آلیاژ ماد
بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره توسعه زیرساخت فناوری های نوین ارزش
بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره هولدینگ گروه گسترس سرمایه گذاری بین المللی ارزش

سید علیرضا عظیمی پور

مدیر عامل و نایب ریس هیات مدیره​ ​
به نمایندگی از شرکت توسعه زیرساخت‌های فن‌آوری‌های نوین ارزش
عضو موظف
دکتری حرفه ای DBA
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
سوابق
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
حجت میرزایی

حجت الله میرزایی​

عضو هیئت مدیره​​
به نمایندگی از شرکت مادکانسار
عضو غیر موظف
دکتری اقتصاد
رئیس کمیته ریسک
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد
سوابق
معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهردای تهران
معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
بهروز خالق ویردی

بهروز خالق ویردی​

عضو هیئت مدیره​​
به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت و نصب پارس کارن کار
عضو غیر موظف
دکتری حرفه ای DBA
رئیس کمیته حسابرسی
مدیر امور مجامع و ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه پتروشیمی جم
سوابق
معاونت امور شرکتهای پتروشیمی جم
معاونت امور نظارت بر شرکتهای سرمایه گذاری آتیه صبا
مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
آقای بابا گل زاده

عباس بابا گل زاده​

عضو هیئت مدیره​​
به نمایندگی از شرکت مادشیمی
عضو غیر موظف
کارشناسی ارشد
عضو کمیته حسابرسی و رئیس کمیته انتصابات
مدیر امور اداری و مالی صندوق بازنشستگی بانکها
سوابق
معاون امور شرکتهای سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
معاون اداری و مالی تامین سرمایه امین
عضو موظف و معاون امور شرکتهای توسعه معادن فلزات