اعضای کمیته ها

کمیته حسابرسی

کمیته ریسک

 • آقای حجت اله میرزایی: رئیس کمیته ریسک
 • آقای علی رضا میرنیا: عضو کمیته ریسک
 • آقای سعید نایب: عضو کمیته ریسک
 • آقای علیرضا محمودی مهربانی: دبیر کمیته ریسک

کمیته انتصابات

 • آقای عباس  باباگل زاده کشتلی : رئیس کمیته انتصابات (اطلاعات بیشتر)
 • آقای حسین رحیمی نژاد: عضو کمیته  انتصابات
 • آقای فریبرز چوپانها: عضو و دبیر کمیته  انتصابات

نام و نام خانوادگی: دانیال آستانه

سمت: عضو کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات: دکترای حرفه ای DBA

مدارک حرفه ای: 

 1. اصول بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار
 2. معامله گری ابزار مشتقه سازمان بورس و اوراق بهادار

خلاصه سوابق:

 1. سرپرست معاونت امور شرکت ها در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 2. مدیر سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی
 3. مدیر سرمایه گذاری، نظارت بر شرکت ها و امور سهام در شرکت گروه صنعتی بارز شرکت راه آهن ج. ا. ا

نام و نام خانوادگی: مسعود آسیایی

سمت: عضو کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات: دکترای حرفه ای DBA

مدارک حرفه ای: 

 1. حسابرسی داخلی خبره 
 2. تهیه صورت های مالی برحسب IFRS

خلاصه سوابق:

 1.  مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
 2. مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر 
 3. مدیر حسابرسی داخلی شرکت راه آهن ج. ا. ا

نام و نام خانوادگی: عباسعلی ارجمندی

سمت: عضو کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات:ارشد مدیریت بازرگانی

مدارک حرفه ای: اصول بازار سرمایه-سازمان بورس و اوراق بهادار

خلاصه سوابق:

 1. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 
 2. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
 3. مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

نام و نام خانوادگی: عباس بابا گل زاده کشتلی

سمت: عضو کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

عضویت همزمان در سایر کمیته های هیئت مدیره: رئیس کمیته انتصابات

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار
 2. تحلیلگری سرمایه گذاری بین المللی -CIIA

خلاصه سوابق:

 1. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش
 2. مدیر مالی و اداری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 
 3. معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

نام و نام خانوادگی: بهروز خالق ویردی

سمت: رئیس کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات: دکترای حرفه ای DBA

خلاصه سوابق:

 1. مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت پتروشیمی جم
 2. معاون نظارت بر شرکت های شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
 3. .مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری تآمین اجتماعی