اطلاعیه 1400/09/01

اطلاعیه 1400/09/01

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس می رساند با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در دی ماه سال جاری، شرکت در نظر دارد نسبت به انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره اقدام نمایند.

لذا از تمامی سهام داران حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل اعلام آمادگی  خود را به این شرکت اعلام فرمایند تا در روز برگزاری مجمع فوق رأی گیری صورت پذیرد.