اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)‎

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1401/10/26 و مجوز شماره نامه 166-014/933600 مورخ 1401/10/11 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، سرمایه شرکت از مبلغ 50 میلیارد ریال به‌مبلغ 300 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد  231.467.944سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 18.532.056 سهم 1000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 140230400901035231 مورخ 1402/03/28 اداره ثبت شرکت ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)‎
اصلاحیه اعلام پذیره نویسی

1)            موضوع فعالیت شرکت: مطابق ماده 3 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل  شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را دراختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. همچنین سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حـق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

موضوع فعالیت های فرعی:

•             سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

•             سرمایه گذاری در سهام،سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار، دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف نسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیاید.

•             سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع .

•             ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

–              پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

–              تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

–              مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

–              تضمین نقدشوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

تبصره 1 : ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود ) با رعایت نصاب های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود ، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر ، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید.

تبصره 2 : شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

2)            مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:  تهران- خیابان ولعیصر- خیابان عاطفی غربی-پلاک 100 طبقه 6  و کدپستی 19679322771(شرکت فاقد شعب می باشد.)

3)            سرمایۀ فعلی شرکت: 50.000.000.000 ریال،

4)            موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری

5)            محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامدارن و آورده نقدی

6)            مبلغ افزایش سرمایه: 250.000.000.000 ریال،

7)            مبلغ سرمایه پس از افزایش: 300.000.000.000 ریال،

8)            مدت شرکت: نامحدود

9)            نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10)          ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

11)          مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 231.467.944.000 ریال،

12)          تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 18.532.056سهم،