آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده دی 1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) به شماره ثبت 271598 و شناسه ملی 10103044460

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز 166-933600/014 مورخ 1401/10/11 سازمان بورس و اوراق بهادار، از کلیه سهامداران­، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق­العاده  این شرکت که در ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس: خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار می­گردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت
  • اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
  • اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت
  • سایر مواردیکه رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده می­باشد.

                                                    هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری معیارصنعت پارس (سهامی عام)