آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

به شماره ثبت 271598 و شناسه ملی 10103044460

الف) زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا وکیل قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می­گردد تا برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 در محل تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن آمفی تئاتر، هتل سیمرغ برگزار می­گردد حضور بهم رسانند.

ب)دستور جلسه

– استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/06/31

– بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1401/06/31

– انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/06/31

– تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/06/31

– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/06/31

– طرح و تصویب معاملات مشمول موضوع ماده 129 قانون تجارت

– سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­باشد.

توضیحات

  1. با توجه به ابلاغیه شماره 184874 مورخ 1400/11/03 دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ 1400/11/09 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور در مجمع به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید بلامانع خواهد بود.
  2. با توجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای سهامداران محترم الزامی است و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می­بایست اصل معرفی نامه با مهر و امضای مجاز همراه با روزنامه رسمی که تایید کننده صاحب امضای مجاز می­باشد را ارائه نماید و یا برابر ماده 21 اساسنامه شرکت کلیه سهامداران اعم از حقیقی یا حقوقی بایستی ضمن مراجعه به شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به اخذ گواهی سهم خود اقدام و با پیوست مدارک هویتی در مجمع مذکور حضور بهم رسانند.

                                                                             هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری معیارصنعت پارس (سهامی عام)