خرید سهام شرکت کارگزاری بیمه رسا حامی امین

خرید سهام شرکت بیمه رسا

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس به منظور توسعه فعالیت ها و تنوع بخشی به سبد خدمات های خود نسبت به خرید 70% از سهام شرکت کارگزاری رسمی مستقیم برخط بیمه رسا حامی امین (سهامی خاص) در مرداد ماه سال 1402 به قیمت ارزش اسمی سهام اقدام نموده است.

شرکت های کارگزاری بیمه توانایی ارائه خدمات مشاوره بیمه ای به بیمه گذاران متنوع و انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه گر را دارا می باشند و با توجه به پرتفو بیمه ای موجود در گروه، قادر خواهد بود به توسعه فعالیت خود در صنعت بیمه با شتاب بیشتر بپردازد.

نظر به اینکه شرکت یاد شده دارای مجوز فعالیت برخط نیز می باشد. مطابق برنامه های توسعه ای که در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته است. مقرر گردیده فعالیت در امر اینشورتک و فناوریهای نوین را در دستور کار خود قرار دهد.

از طریق نشانی اینترنتی www.rasabimeh.com می توانید سایت شرکت یاد شده را ملاحظه فرمائید.