تمدید مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات و به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، با هدف تامین حقوق سهامداران گرامی، مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه این شرکت به مدت 29 روز و تا پایان مورخ 1402/02/14 تمدید گردید

تمدید مهلت افزایش سرمایه