افزایش سرمایه شرکت معیار صنعت پارس

بازار سرمایه در حال گسترش است و شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس، برای همسو شدن و رشد با بازار سرمایه و همچنین تنوع بخشی پرتفوی خود، نیاز به افزایش سرمایه و جذب سرمایه های جدید دارد. ورود به عرصه های جدید و به کاربستن خلاقیت می تواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت شده و در بلند مدت منافع محسوسی را برای سهامداران به وجود خواهد آورد. شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در راستای اهداف راهبردی خود، ورود به بازارهای جدید را در دستور کار قرار داده است.

افزایش سرمایه معیار صنعت پارس

جهت مشاهده مدارک مربوط به افزایش سرمایه به لینک های زیر مراجعه کنید

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

مجوز افزایش سرمایه سازمان بورس

آگهی افزایش سرمایه

از سهامداران محترم خواهشمند است با توجه به افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی، در اسرع وقت نسبت به تکمیل مشخصات خود در پرتال سهامداری اقدام فرمایند

تکمیل مشخصات