تمدید مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه

تمدید مهلت افزایش سرمایه

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره 28617 در تاریخ 1402/12/08 و با هدف تامین حقوق سهامداران گرامی، به اطلاع می‌ساند مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه این شرکت به مدت 30 روز دیگر و تا پایان روز یکشنبه مورخ 1403/03/06  تمدید گردید.

افزایش سرمایه 1403